90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Ngày tháng!

Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới thuộc chủ đề Ngày tháng chỉ trong 90 giây nhé!
90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance! 90 seconds to learn Japanese vocabulary - Electric appliance!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Appearance!
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!