90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Ngày tháng!

Cùng kiểm tra lại kiến thức và học thêm từ mới thuộc chủ đề Ngày tháng chỉ trong 90 giây nhé!
Learn common Kansai-ben words in 90 seconds! Learn common Kansai-ben words in 90 seconds!
Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency Get to know the BJT in 90 seconds: Business Japanese Proficiency
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Trains!
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds