Học cách thức viết thư trong tiếng Nhật; onchu và sama

Học cách sử dụng Onchu và Sama chính xác khi viết một lá thư bằng tiếng Nhật chỉ trong 90 giây.
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn about Japanese Holidays in 90 seconds! Learn about Japanese Holidays in 90 seconds!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!
Learn common Kansai-ben words in 90 seconds! Learn common Kansai-ben words in 90 seconds!