Học cách thức viết thư trong tiếng Nhật; onchu và sama

Học cách sử dụng Onchu và Sama chính xác khi viết một lá thư bằng tiếng Nhật chỉ trong 90 giây.
Learn common Kansai-ben words in 90 seconds! Learn common Kansai-ben words in 90 seconds!
Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds Learn about “Omotenashi” Culture in Japan in 90 seconds
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Date!
Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals! Learn Japanese vocabulary in 90 seconds - Theme: Animals!